Eğitim
Eğitim
Eğlenerek, yaşayarak öğrenilen yetilerin kalıcılığına inanıyoruz. Çocuklarımız anı yaşayıp, tat alarak öğrensin istiyoruz.
Aktivite
Aktivite
Çocuklarımızın, ilgi alanlarını farklı ve keyifli aktivitelerimizle çeşitlendirip geliştiriyoruz.
Oyun
Oyun
Oyun çocuğun işidir, bırakalım en iyi bildikleri işi gönüllerince yapsınlar.

Kreşimiz Hakkında Bilgilendirme

 

Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Mini Dahiler Kreş ve Gündüz Bakımevi geleceğin dahi bireylerini yetiştirmek için yola koyulmuştur. Geleceğimiz olan çocuklarımızı eğitim hayatlarına adım attıkları bu süreçte merhamet ve sevgi dolu bir atmosfer içinde düşünen, araştıran, sorgulayan, inceleyen bununla birlikte milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ayrıca kültürümüzden kopmadan çağa ayak uydurabilen bireyler yetiştirmek amacımızdır. 2-6 yaş grubu çocukarımıza haftanın 5 günü hizmet veren kreşimizde sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı bulunmakta, yemeklerimiz kreşimizde pişmektedir. Toplam 5 sınıftan oluşan okulumuzun sınıf kapasiteleri 10-11 çocuktan oluşacak şekildedir. Okulumuzda kız ve erkek çocuklarımız için ayrı tuvaletlerimiz bulunmakta ve yine sınıflarından ayrı oyun odası bulunmaktadır.

Çocuklarımız toplumsal bir varlık olma yolundaki ilk adımlarını bizlerle birlikte atacak, eğlenecek, eğlenirken de öğrenecek.

 

Kreşimiz Hakkında  Bilgilendirme

Eğitim Sistemimiz

İngilizce

Yabancı dil eğitim sisteminin temellerini burada atıyoruz. İngilizce ağırlıklı eğitim sistemimizde çocuğumuz 4 yaşlarda ve 5 yaşlarda ise İngilizce eğitimi verilmektedir. İngilizce eğitiminin uygulanmasında sınıflarımızda özellikle oyun,drama,flaş kartlar, görsel testler büyük önem taşımaktadır.

Değerler Eğitimi

Değerler, iyi bir karakter yapılanmasının temel taşlarıdır. Doğru kararlara, ideal ve arzu edilen davranış ve yaşam biçimlerine ulaşmada yol göstericidirler. Hayatımıza anlam katan, bizi biz yapan özellikler, değerlerimizdir. Sahip olduğumuz sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük, güvenilirlik,  empati gibi kişisel ve sosyal değerler, doğru -yanlış olarak ifade edilen ahlaki değerler, güzel-çirkin olarak ifade edilen estetik değerler, milli, manevi ve dini değerler kişiliğin geliştiği okul öncesi dönemde son derece önemlidir.

Okul öncesi çocuklar doğru ve yanlışı tam olarak ayırt edemezler. Bir çocuğa sofra adabı öğretilebildiği gibi, doğru ve yanlışı da nasıl ayırt edeceği öğretilebilir. Değer eğitimi doğru ve yetkin bir şekilde uygulandığında, kuşkusuz bireyin gelişimine önemli katkıları olacaktır. Ancak yanlış ve sistemsiz eğitim uygulamalarının sonucunda ya da hiç yapılmadığında mutsuz, yaşamı anlamlandırmada sıkıntı yaşayan yetişkinler ortaya çıkacaktır.

Değer bilincinin kişide çocukluk çağlarında oturtulmaya başlanmasının önemini bilerek, okul öncesi çocuklara yönelik bir “Değerler Eğitimi Programı “ uygulamaktayız.

Okulumuzda değerler eğitimi her gün grup etkinlikleri ve bireysel etkinlikler şeklinde uygulanmaktadır. Bireysel eğitimlerin içeriği velilerimizin bu konudaki talepleri alınarak uygulanmaktadır.

Değerler Eğitimi Programımızda;

  • Evrensel değerler
  • İnsani ve etik değerler
  • Toplumsal değerler
  • Farkındalık ve duyarlılık
  • Ahlaki ve toplumsal değerler
  • Dini değerler

Reggio Emilia Yöntemi

Bu sistemde çocuklar, ipuçlarını birleştiren, “eksik” açıklamaların yerine hipotezler geliştirme ve gerçeği yeniden inşa etme yeteneğinin bahşedildiği dedektiflerdir. En baştan itibaren öğrenmeye duydukları merak, basit ve soyutlanmış şeyleri reddeder. Bunun yerine karmaşık durumlarla ilgili ilişkileri ve farklı yönleri ortaya çıkarmayı severler. Benzerlikler yapar, metaforlar kullanır, insanı merkeze alan, mantıklı çıkarımlarda bulunurlar. Sistemde; çocuklar, aileler, ve öğretmenler başkahramandırlar. Çocuklar güçlü, zengin ve yeteneklidir. Öğrenme sürecinde gereken merak ve ilgiye, çevre faktörünün getirdiği her şeyle başa çıkma potansiyeline sahiptirler. Öğretmenler sadece rehber, arkadaş, gözlemci konumunda olup, çocuğun merakını cezbedecek, araştıracak ve keşfedecek ortamı hazırlamakla  görevlidirler.

High Scope Modeli

High Scope programının en önemli farklılığı oyun zamanlarındaki planlama süreçleridir. Hemen hemen her anaokul/kreş oyun oynamaya izin verirken High Scope'ta çocuklar oyunu ciddi bir iş olarak görür ve oyunlarına planlama ile başlar. Her çocuk nerede, hangi malzemelerle, hangi arkadaşlarıyla oynayacağını seçme hakkına sahiptir. Oyun zamanının öncesinde planını öğretmeni ve arkadaşları ile  paylaşan çocuk planlarına göre oynandıktan sonra hatırlama zamanı gerçekleştirilir. Bu zaman dilimi aynı zamanda oyundan neler öğrenildiğinin anlatılma zamanıdır. Öğretmenin  de öneri, soru ve fikirleri ile katkı sağladığı hatırlama zamanında değerlendirmenin yanı sıra bir sonraki oyunlar için hazırlık yapılmaya da başlanır. Bu sistemde öğretmen, çocuğun olgunlaşma düzeyine ve ilgisine göre oyun köşelerinin oluşturulmasından sorumludur.

Bilim & Sanat

Sanatsız ve Bilimsiz kalan bir milletin hayat damarları biri kopmuş demektir!!

Sanat ve Bilim, kendi kimliğimizi keşfetmemizden tutun,dünya olaylarını,hayatı,doğayı kısacası yaşamla ilgili herşeyi algılamamızı sağlayan,dünyaya daha güzel gözlerle bakabilmemizi sağlayan en önemli araçtır. Bu yüzden bilime ve sanata dayalı etkinliklerle geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.

GEMS Programı

Okulöncesi yıllar çocukların bir bilim adamı gibi çevrelerini sürekli araştırdıkları, keşifler yaptıkları, doğal merak duygularının en yüksek olduğu, buna bağlı olarak sürekli sorular sordukları yıllardır.

Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bir bilginin bir çok bilgiyle bağlantısını yaşayarak öğrenir. Gems programı, öğrencilere temel bilimsel kavram ve yöntemleri oyunlarla ve etkinliklerle basitten karmaşığa verirken hayal güçlerini de geliştirmeye çalışmaktadır.

Gems Programı içerisinde yer alan Fen ve Matematik etkinlikleriyle çocuklar; Gözlem, deney, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelik bilimsel beceriler kazanırken, matematik etkinlikleri yoluyla da sınıflandırma, gruplama, eşleme, sıralama, ölçme, uzaysal konum gibi pek çok kavramı aktif olarak öğrenirler. Çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanarak bilimsel düşünmenin ilk temelleri atılır.

Programın amacı;

 

  • Soran ve sorgulayan,
  • Çok yönlü düşünme becerileri gelişmiş,
  • Bilime karşı olumlu tavır geliştirmiş bireyler yetiştirmektir.

Her Çocuk bir Dahi ve

Her Dahi bir Çocuktur

Bir Tane Nar Bin Tane Renge Dönüşecek

İçeride Bir Dünya Var

Daha fazla bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.